Zmáčkněte ESC pro zavření hledání

Nezařazené

8 Articles
1
1 min čtení

Vládou byl schválen soubor materiálů Ministerstva vnitra k zajištění dostatečného množství ubytování pro Ukrajince, kteří prchají před válkou. Jedná se zejména o kompenzační příspěvek pro kraje a povinnost ministerstev uvolnit krajům ubytování, jež mají k dispozici. Do Česka i nadále přijíždějí Ukrajinci prchající před válkou….

1
1 min čtení

Vláda se při svém jednání shodla na výši příspěvku, který bude náležet domácnostem, které u sebe ubytují Ukrajince prchající před válkou. Tento příspěvek by měl činit částku 3000 Kč měsíčně za každého ubytovaného uprchlíka. Solidární příspěvek nesmí přesáhnout 9000 Kč za měsíc za jednu domácnost….

1
1 min čtení

Ve spojitosti s testováním zaměstnanců od 17.1.2022 Krajské hygienické stanice (dále KHS) vytvořily nový systém automatického zakládání eNeschopenek pro karanténu na základě hlášení zaměstnavatele. Tyto automaticky vystavené eNeschopenky je pak možné na straně zaměstnavatele odlišit podle údaje v poli profese, kde je uvedeno slovní spojení…

1
1 min čtení

Integrovaný regionální operační program (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, se rozhodl podpořit téměř 400 projektů mateřských škol za téměř 5,4 miliard korun. Díky těmto dotacím se navýší kapacita školek o více než 9 000 míst. Nejvíce nových míst ve školkách a předškolních…