Na konci února 2022 skončila mimořádná právní úprava, díky které bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení, individuální karantény, která byla nařízena dítěti v důsledku onemocnění COVID-19.

Od března 2022 je možné čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let jen za obecných podmínek, jež jsou stanoveny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného u případů, které vzniknou od března 2022

  • Ošetřující zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění.
  • Ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti. Tato podmínka neplatí v případě ošetřování či péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance či ošetřování manžela/ky zaměstnance, registrovaného partnera/ky zaměstnance či rodičů manžela/ky či registrovaného partnera/ky daného zaměstnance.
  • Ošetřovné se poskytuje po dobu 9 kalendářních dnů, popřípadě až 16 kalendářních dnů u samoživitelů.
  • Výše ošetřovného představuje 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Pro orientaci si můžete vypočítat výši dávky skrze kalkulačku MPSV.
  • Na ošetřovné má zaměstnanec nárok také tehdy, pečuje-li o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu, že bylo uzavřeno školské (dětské) zařízení, u dítěte byla nařízena karanténa či onemocní osoba, která běžně pečuje o dítě.
  • O potřebě ošetřování rozhodne lékař, který ošetřuje nemocnou osobu, vystaví Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Daný zaměstnanec toto rozhodnutí dá svému zaměstnavateli, který potřebné dokumenty předá OSSZ.