Spousta jedinců a firem se kvůli epidemii koronaviru zadlužila. Potíže s nezaplacenými fakturami se projevily v mnoha různých odvětvích. Vymáhání pohledávek v advokátních kancelářích vzrostlo meziročně o 50%. Tento článek pojednává například o tom, jak lze své peníze získat zpátky, dále popisuje plusy mimosoudního vyrovnání či způsoby vymáhání dluhů.

S nezaplacenými fakturami se potýkají podnikatelé napříč sektory, přičemž nejvíce jsou dotčena ta odvětví, která byla nařízeními vlády zasažena nejvíce – od gastronomických až po ubytovací služby a na ně napojené sektory. Dalším aktuálním jevem je ten, že se společnosti obávají toho, že jim jejich obchodní partneři nezaplatí a raději finance kvůli cash-flow ponechávají na svém účtu a faktury uhradí se zpožděním. Díky těmto skutečnostem vzniká začarovaný kruh.

Jakými způsoby lze dluh vymáhat

Ohledně tohoto tématu se nejčastěji řeší otázka, zda daný problém řešit soudní či mimosoudní cestou. Podle odborníků je právě mimosoudní řešení vzniklých dluhů nejlepší, například pomocí sjednání splátkového kalendáře. Tento způsob řešení však často není možný, a tak přichází na řadu vymáhání dluhu soudní cestou.

I z těchto důvodů je nejběžnějším způsobem vymáhání dluhu skrze advokátní kancelář. Jestliže dlužník odmítá uhradit dluh či je nekontaktní, je ideální před uplatněním pohledávky u soudu poslat dlužníkovi předžalobní výzvu – v případě úspěchu u soudu umožňuje žádat po dlužníkovi rovněž uhrazení nákladů za právníka při soudním řízení.

Předžalobní výzva má psychologický efekt na dlužníka v tom smyslu, že si uvědomí, že věřitel je opravdu schopen pohledávku vymáhat přes soudní řízení. Tímto způsobem se často dosáhne mimosoudního vyrovnání. V případě, že nedojde k mimosoudnímu vyrovnání, podává se žaloba a peníze jsou vymáhány soudní cestou.

Další variantou vymáhání dluhů je způsob, kdy věřitel svou pohledávku prodá. Tato varianta nastává tehdy, když nechce dluh vymáhat sám. Existuje spousta subjektů, která pohledávky vykupuje tímto způsobem. Většina za pohledávku věřiteli zaplatí až tehdy, kdy dluh vymůžou.

Jak lze problémům se vznikem dluhu předcházet

Před uzavřením smlouvy nebo před poskytnutím půjčky se vyplatí si o daném jedinci či firmě zjistit, zda se u nich nevyskytly problémy už v minulosti. Pokud nahlédnete do centrálního registru exekucí, můžete zjistit, že druhá strana má již množství dluhů. Horší případ nastává tehdy, kdy tato skutečnost vyplyne až před podáním žaloby. Současně s tím se mnohdy ukáže, že daná pohledávka je nevymahatelná, neboť dlužník se potýká s velkými dluhy.