Domácnostem, které jsou ohrožené nárůstem cen energií, pomůže změna příspěvku na bydlení. Úpravu předložil vládě Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. Tato změna umožní, aby na pomoc dosáhlo více rodin. Domácnosti, které nemají dostatečné množství peněz na úhradu nedoplatků za energie v režimu dodavatelů poslední instance, budou moci využít mimořádné okamžité pomoci.

Obrovský nárůst cen elektrické energie a zemního plynu se dotkl mnoha domácností, které nedobrovolně skončily v režimu dodavatelů poslední instance. Z těchto důvodů vláda připravila opatření, která efektivně pomohou ohroženým domácnostem.

O příspěvek bude možné žádat zpětně až po dobu 3 měsíců. Domácnostem by po odečtení nákladů na bydlení mělo zbýt 70% příjmů, tvrdí Marian Jurečka.

Okamžitá reakce na mimořádný růst cen

U příspěvku na bydlení jsou stěžejní tzv. normativní náklady na bydlení. Jedná se o průměrné náklady na průměrný byt s přihlédnutím k velikosti domácnosti a obce. Z těchto nákladů se poté odvíjí výše příspěvku na bydlení pro domácnost. Tento obrovský nárůst nákladů domácností na energie však vláda do pravidelné úpravy částek normativních nákladů na bydlení nemohla v plné míře promítnout. Z těchto důvodů je připraveno navýšení na základě odhadu vývoje cen, tvrdí Marian Jurečka.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jedním z druhů mimořádné okamžité pomoci je pomoc s nedoplatkem na vyúčtování DPI, u které je hlavním předpokladem, že domácnost přešla na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování za období v režimu DPI. Za těchto okolností lze požádat na úřadu práce o pomoc skrze dávky MOP – vyúčtování DPI.

Domácnostem, jež po uhrazení vysokých záloh na energie nemají dostatek příjmu, aby uhradili jiné nezbytnosti (např. nájem), by měla pomoci MOP jednorázový výdaj nebo MOP sociální vyloučení.

Tagged in:
, ,