V poslední době je u rodinných domů stále oblíbenější fotovoltaika. Dle expertů však bude plná energetická soběstačnost domů v budoucnu spíše výjimkou. I nadále se však budeme hojně setkávat s lokální produkcí energie. K tomu přispějí projekty, které jsou zaměřené na modernizaci distribučních soustav na tzv. Smart Grids.

Dle statistických údajů Solární asociace vzniklo v první polovině letošního roku v České republice dohromady 3 859 nových projektů, které využívají fotovoltaiku. Tyto instalace na rodinných domech mohly vzniknout zejména díky programu Nová zelená úsporám.

Instalace fotovoltaiky na rodinných domech se neustále zvyšuje. Údaje České fotovoltaické asociace vypovídají o tom, že pokud bychom srovnali první pololetí letošního roku a stejné období roku 2020, jedná se zhruba o 85% nárůst počtu instalací.

Pro velkou část domácností znamená fotovoltaika finanční úsporu, plná soběstačnost je velmi výjimečná

Energii získanou ze slunce domácnosti nejčastěji využívají ke snížení nákladů na elektřinu. Často ji využívají například k ohřevu vody. Pokud zbude další energie, může sloužit k napájení ostatních spotřebičů. Odborníci odhadují, že trend využití elektřiny ze slunce pro částečné pokrytí spotřeby bude narůstat.

Plná soběstačnost rodinných domů je však ojedinělá. Tyto soběstačné domy, nazývané ostrovní domy, které nejsou napojeny na sítě a ke svému provozu jim stačí vlastní zdroje, již u nás sice existují, jsou však velmi výjimečné.

Výroba a sdílení energie napříč komunitou bude v budoucnu sílit

S modernizací současných distribučních soustav se zdokonalí možnosti v dané oblasti. Budování tzv. Smart Grids je důležité pro četnější zapojení obnovitelných zdrojů energie. Chytré distribuční soustavy umožní nejen dokonalejší kontrolu a plánování spotřeby v domácnostech, díky nim bude možné také sdílení energie napříč komunitou. Takto se k aktuální situaci vyjádřil Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D, který již s modernizací začal prostřednictvím projektu ACON.

Obnovitelné zdroje energie se v porovnání s konvenčními zdroji energie dají hůře předvídat. Výroba energie z fotovoltaiky je závislá na počasí a její výkon tak nelze přesně předpovídat. Pokud však budou zapojeny chytré technologie (hlavně real time komunikace) a chytré prvky (smart metery u jednotlivých spotřebitelů), umožní to distribuci energie účelně řídit. Bude tak možné efektivně nakládat s možnými přebytky energie.