Pokud se budou spotřebitelské ceny rychle zvyšovat, zvýší se důchody také v mimořádném termínu. Podmínkou pro toto zvýšení důchodu je nárůst cen minimálně o 5% oproti měsíci, který byl zohledněn pro aktuálně schválenou valorizaci od ledna 2022.

Za jakých podmínek se přistupuje k valorizaci v mimořádném termínu

Podmínkou pro valorizaci v mimořádném termínu je skutečnost, že růst cen od posledního měsíce, jenž byl zohledněn pro valorizaci důchodů, dosáhne minimálně 5%. Posledním měsícem, který byl pro valorizaci zohledněn, je červen 2021. Na základě údajů Ministerstva financí z listopadu 2021 by tato podmínka mohla být splněna v lednu 2022. Je však nutné počítat s tím, že se jedná pouze o odhad a růst cen může být v lednu 2022 jiný, než je předpokládáno.

V jakém období by v příštím roce důchodci poprvé dostali tento zvýšený důchod

Pokud budou splněny výše uvedené předpoklady, budou důchody zvýšeny nařízením vlády, jež musí být vydáno nejpozději do 50 dnů od konce měsíce, ve kterém růst cen dosáhl minimálně 5%. Samotného nárůstu důchodů by se jedinci dočkali se splátkou důchodu splatnou v 5. měsíci od splnění podmínky pro mimořádné zvýšení důchodů. Jestliže růst cen přesáhne 5% podle očekávání, důchody budu poprvé zvýšeny v červnu 2022.

O jakou částku by se důchody touto mimořádnou valorizací zvýšily

Nařízení vlády určí, že výměry důchodů narostou o tolik procent, kolik činil růst cen v měsíci, ve kterém byla splněna podmínka pro zvýšení důchodů v mimořádném termínu. O stejné procento budou zvýšeny i procentní výměry důchodů, které budou přiznány ve zbytku roku 2022. Toto zvýšení se týká všech typů důchodů – tedy starobních, invalidních i pozůstalostních. U průměrného starobního důchodu, jenž bude v lednu po valorizaci dosahovat částky 16 274 Kč, by mimořádná valorizace průměrného důchodu činila zhruba 670 Kč.

Tagged in:
, ,