Velká část nastávajících rodičů se neorientuje v systému vyplácených dávek v tomto období. Z toho důvodu vydala Česká správa sociálního zabezpečení spolu s Úřadem práce Příručku pro nastávající rodiče. Příručka má pomoci rodičům vyznat se v dávkách, na které mohou mít nárok.

Před touto novou rolí je důležité, aby se nastávající rodiče seznámili s dávkami, které mohou čerpat, jaké podmínky se k nim vztahují a na jakém úřadu se o ně žádá. Peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí ČSSZ. Rodičovský příspěvek je vyplácen ÚP ČR a na tuto dávku má nárok každý rodič, jenž se během celého měsíce stará o nejmladší dítě v rodině.

Peněžitá pomoc v mateřství – “mateřská”

Jedná se o první podporu, se kterou se rodiče setkávají. Má na ni nárok ten rodič, který zůstává s dítětem doma. Maminky mohou mateřskou začít čerpat nejdříve 8-6 týdnů před termínem porodu. Na tuto dávku máte nárok pouze tehdy, jestliže v době, kdy na mateřskou nastupujete, jste nemocensky pojištěni a zároveň jste se v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou účastnili alespoň 270 dnů nemocenského pojištění. Dávka se čerpá nanejvýš 28 týdnů, u narození dvou a více dětí až 37 týdnů.

Otcovská

Účelem této dávky je, aby otcové mohli zůstat po narození dítěte doma a pomáhali mamince s péčí o dítě. Tatínkové tak mohou strávit na otcovské 7 dnů, od roku 2022 bude tato doba prodloužena na 2 týdny.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Mají na něj nárok ženy, které byly kvůli těhotenství či mateřství přesunuty na jinou práci a díky tomuto přesunu došlo ke snížení jejich příjmu.

Rodičovský příspěvek

Náleží k dávkám státní sociální podpory. Rodič může čerpat tuto dávku ode dne narození dítěte, pokud mu nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dále jej lze začít čerpat po dobrání peněžité pomoci v mateřství. Nárok na tuto dávku vzniká rodiči, který celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodičovský příspěvek lze pobírat až do vyčerpání částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Více informací o rodičovském příspěvku (např. jak o něj požádat) se dozvíte na webu ÚP ČR.

Elektronická podoba příručky je dispozici na webu ČSSZ a ÚP ČR.