Investiční fondy by měly být zajímavé především pro ty, kteří by chtěli své peníze skutečně investovat a nemají čas se důkladně naučit principům finančních trhů, technikám analýzy a investování a aktivně střežit účet zprostředkovatele.

Investicemi do fondů se zabývají profesionální fondy – analytici, manažeři. Sledují události na trhu a snaží se co nejlépe spravovat svěřené peníze. Analyzují finanční situaci emitentů, jejichž cenné papíry mají fond, situaci na hospodářském a finančním trhu v zemi a ve světě, skupinové chování investorů a při pronikání na trh hledají příležitosti k vydělávání.

Pro koho je investování vhodné

Další skupinou, která se potenciálně zajímá o investice, jsou všichni ti, kterým se zdá, že nemají příliš mnoho peněz na vážnější investice. Proto byly vytvořeny investiční fondy, aby investorům s omezeným kapitálem byla poskytnuta šance na zhodnocení svých peněz.

Důležité však je portfolio diverzifikovat, tedy rozložit peníze do více investic. S malým portfoliem by byl investor odsouzen k investování do jednoho nebo dvou nástrojů, což není příliš bezpečné řešení. Většinou má fond ve svém portfoliu mnoho nástrojů, často z různých trhů. Díky tomu profituje z výhod diverzifikace i „malý“ investor.

Investování je zaměřeno na získání příjmu z investovaných prostředků. Základním úkolem fondů je umístit jim svěřené peníze tak, aby přinášely nejvyšší zisk na předpokládané (a přijaté zákazníky) úrovni rizika. Díky manažerským dovednostem, znalostem finančního trhu a diverzifikaci nástrojů v portfoliu se fondy mohou stát výnosným zdrojem zisků. Převážná většina otevřených investičních fondů také poskytuje rychlý přístup k investovaným fondům. Každý účastník může požádat o nákup jednotek. Nákupní cena fondu se rovná hodnotě portfolia fondu vydělená počtem vydaných jednotek.

Lidé, kteří si cení bezpečnosti a nechtěli by svěřit své peníze nejistým společnostem, by měli být spokojeni. Trh s fondy v Česku a Evropské unii obecně je regulován tak, aby se minimalizovalo riziko zpronevěry.