Nejspíše málokdo si pravidelně kontroluje své období důchodové pojištění či to, zda ho zaměstnavatel přihlásil k nemocenskému/důchodovému pojištění a odevzdal patřičné evidenční listy. Kontrola těchto záležitostí je však opravdu důležitá.

Řešení dob důchodového pojištění až zpětně za delší období je časově opravdu náročné a ne vždy vede k požadovanému výsledku. Celková doba důchodového pojištění zásadním způsobem ovlivňuje to, zda-li budete mít vůbec po dosažení důchodového věku nárok na důchodové pojištění.

Předcházení problémům s výplatou důchodu je však velmi jednoduché – každý občan si může skrze ePortál ČSSZ zkontrolovat, jaké údaje o jeho pojištění ČSSZ vede. Pokud byste se dozvěděli, že informace nejsou úplné, je potřeba to řešit a zajistit tak co nejdříve nápravu.

Převážná část zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, i tak se však nedopatřením může stát, že vás zaměstnavatel nepřihlásí k účasti na nemocenském/důchodovém pojištění nebo neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. ČSSZ sice průběžně kontroluje údaje a pokud některý z údajů chybí, snaží se je doplnit, sejde-li se však najednou více chyb ze strany zaměstnavatele, může se stát, že období pojištění nebude u ČSSZ evidováno.

Klienti ČSSZ se nyní mohou přihlásit do ePortálu ČSSZ a tyto údaje si zkontrolovat. Vše tedy vyřídí na jednom místě, nemusí chodit na pobočku okresní správy sociálního zabezpečení.

Důvody, proč se vyplatí kontrolovat si přihlášení k nemocenskému a důchodovému pojištění

Účast na nemocenském pojištění se považuje za primární podmínku při vyplácení nemocenského pojištění. Může se stát, že zaměstnanec podepíše smlouvu a přitom si není vědom toho, že touto smlouvou mu nevznikla účast na nemocenském pojištění, a na dávky nemocenského pojištění nemusí mít z tohoto zaměstnání nárok.

Celková doba důchodového pojištění patří k hlavním podmínkám při posuzování nároku na důchod (starobní či invalidní důchod). Jestliže daným zaměstnáním jedinci nevznikne účast na důchodovém pojištění, doba v tomto zaměstnání se neprojeví v počtu dosažených let důchodového pojištění.

Skutečnost, zda vás zaměstnavatel zapsal k účasti na nemocenském/důchodovém pojištění, snadno zkontrolujete v ePortálu ČSSZ.

Důvody, proč se vyplatí kontrolovat si, zda za vás zaměstnavatel předal evidenční list důchodového pojištění

Všichni zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci pracovní činnosti zaměstnanců a jednou ročně ji vykázat ČSSZ skrze evidenční list důchodového pojištění, stejný dokument předává také zaměstnanci.

Teprve podle odevzdaného evidenčního listu důchodového pojištění je dané období důchodového pojištění zaznamenáno pro nárok na důchod zaměstnance.

To, zda byl váš evidenční list důchodového pojištění předán ČSSZ, si snadno můžete zkontrolovat rovněž v ePortálu ČSSZ.

Lze získat celkový souhrn o obdobích důchodového pojištění?

Skrze výše uvedený portál ČSSZ můžete získat přehled o obdobích vašeho důchodového pojištění evidovaných u ČSSZ. Jednou ročně je možno si požádat o informativní osobní list důchodového pojištění, jež zahrnuje souhrnné údaje o získaných obdobích důchodového pojištění.