Kotlíkové dotace budou pokračovat až do příštího roku. Novinkou je, že se zaměří také na domácnosti s nižšími příjmy. Ty mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Ostatní domácnosti mohou získat až 50% dotaci. Jedinci budou moci zažádat o dotaci nejpozději do 1.září 2022, kdy bude zakázán provoz starých kotlů.

Od září 2022 začne platit zákaz starých kotlů na uhlí či dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Kotlíkové dotace měly skončit již letos, Ministerstvu životního prostředí se však podařilo vyjednat finanční prostředky na to, aby mohl tento program pokračovat. Jedinci tak získají poslední možnost k výměně kotle s dotací ještě předtím, než začne platit zákaz. Domácnosti, které nestihnou kotel vyměnit a alespoň si zažádají o dotaci na jeho výměnu do 1.9.2022, nebudou platit sankci za nevyměněný kotel v případě kontroly.

V rámci kotlíkových dotací bude provedeno několik změn. Domácnosti s nižšími příjmy mohou získat dotaci až ve výši 95% a bude možné si o ni požádat na stejném místě jako dosud, a to na krajském úřadě. Domácnosti s běžnými příjmy nově mohou žádat o výměnu kotle v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) skrze Státní fond životního prostředí ČR. Mohou získat dotaci až ve výši 50%. V NZÚ si navíc mohou nakombinovat různá opatření, např. výměnu zdroje a zateplení domu, čímž se výše celkové dotace navýší.

Nová podpora byla diskutována samozřejmě i s kraji. Ty se budou aktivně zapojovat do vyhledávání potenciálních žadatelů.

Žádosti do programu NZÚ o výměnu kotle mohou zájemci podávat na přelomu září a října 2021.