V letošním roce skončí platnost více než 400 tisícům řidičských průkazů. Dále bude nutné vyměnit více než sto tisíc řidičských oprávnění, u kterých skončila platnost již v minulém roce a u kterých dosud nebylo požádáno o výměnu. O výměnu řidičského oprávnění lze požádat osobně na úřadu obce s rozšířenou působností či z pohodlí domova online. Ministerstvo dopravy se zaměřuje na digitalizaci svých agend, a to zejména týkajících se služeb pro občany a podnikatele.

O nový řidičský průkaz lze požádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, a to tři měsíce před koncem platnosti průkazu. Úplný seznam obcí s rozšířenou působností najdete v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. U výměny bude žadatel potřebovat platný doklad totožnosti a svůj řidičský průkaz. Není již potřeba mít s sebou papírovou fotografii, neboť úředníci pořídí digitální fotografii na místě či stáhnou aktuální z registrů Ministerstva vnitra.

Žadatelé si mohou vyřídit výměnu řidičského průkazu také elektronicky. Nemusí tak chodit na úřad a mohou využít ePodání a zaslat žádost prostřednictvím Portál občana. Tato služba je zdarma a o výměnu průkazu je možné požádat tři měsíce před koncem platnosti.

Lze se přihlásit přes mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu, eObčanku či datovou schránku. Žadatelům bude k dispozici formulář s předvyplněnými údaji z Centrálního registru řidičů. V této žádosti lze zvolit jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde poté bude možné vyzvednout nový průkaz. Součástí předvyplněných informací bude i současná fotografie z registrů a digitalizovaný podpis z minulého řidičského oprávnění.

Cílem Ministerstva dopravy je zajistit občanům vysoký komfort při využívání digitálních služeb resortu i v budoucím období. Do roku 2025 by dle ministra dopravy Martina Kupky měla být agenda týkající se dopravy plně digitalizovaná. Pro nové řidičské oprávnění již nebude nutné dojít na úřad. Zápisy a změny v registru vozidel bude možné vyřídit prostřednictvím internetu, nebude tak nutná návštěva úřadu, komentuje Kupka.