Vládou byl schválen soubor materiálů Ministerstva vnitra k zajištění dostatečného množství ubytování pro Ukrajince, kteří prchají před válkou. Jedná se zejména o kompenzační příspěvek pro kraje a povinnost ministerstev uvolnit krajům ubytování, jež mají k dispozici.

Do Česka i nadále přijíždějí Ukrajinci prchající před válkou. Přijatá usnesení vlády mají za cíl pomoci ukrajinským ženám a dětem a dále také krajům a samosprávám. Po domluvě s hejtmany se jedná zejména o kompenzační příspěvek. Jestliže uprchlíci budou ubytováni v tzv. dočasném nouzovém přístřeší, bude se jednat o příspěvek v hodnotě 200 Kč na osobu za noc včetně stravy. Příkladem dočasného přístřeší je ubytování v tělocvičnách, jež samosprávy využijí pro ubytování Ukrajinců. V případě, že bude kraji ve spolupráci s obcemi zajištěno ubytování ve vlastních rekreačních objektech či ubytovnách, příspěvek bude 200 Kč na osobu za noc bez stravy. Pokud kraje poskytnou hromadné ubytování v soukromých penzionech a hotelích, příspěvek bude činit 250 Kč na osobu za noc, přičemž kraj bude moci tento příspěvek navýšit.

Ministr vnitra Vít Rakušan hovoří o nutnosti nabídnout pomoc ženám a dětem, které prchají před válkou. Dále považuje za nutné pomoci krajům v zajištění ubytování Ukrajincům.

Ministerstva a organizace, která jsou podřízená ministerstvům, budou mít od 21. března 2022 povinnost uvolnit veškeré hromadné ubytovací kapacity a přes krajská asistenční centra pomoci je poskytnout krajům.

Díky existenci velkého množství uprchlíků a omezených možností ubytování, se vláda usnesla na tom, že jedinec, který odmítne ubytování poskytnuté KACPU, přichází o možnost ubytování.

Tagged in:
, ,