Na výstavbu dobíjecí a plnící infrastruktury, včetně nákupu automobilů na alternativní pohon, by se měla v letech 2021-2027 uvolnit částka minimálně 16,45 mld. Kč. Bude podporována zajisté také elektromobilita (dobíjecí stanice a vozidla). V tomto měsíci otevřel Karel Havlíček, ministr dopravy, průmyslu a obchodu, novou dobíjecí stanici v Nymburku.

Dle Národního plánu čisté mobility by v Česku do roku 2030 mělo být 220 000 – 500 000 elektromobilů, 800 – 1 200 elektrobusů a mělo by být v provozu 19 000 – 35 000 dobíjecích bodů na elektřinu. Oblíbenost elektrických vozů se zvyšuje a to i díky rostoucímu počtu veřejných dobíjecích stojanů.

V Česku je nyní registrováno přes 6 000 elektromobilů, z nichž 3 330 bylo registrováno v minulém roce. Stejně jako v ostatních vyspělých evropských zemích, i u nás se auta na elektřinu pomalu stávají běžnou součástí dopravy. Významnou úlohu zde sehrává veřejná podpora v souladu s Národním plánem čisté mobility. Tento se domnívá, že do roku 2030 bude v Česku 80 dobíjecích stanic na vodík a mělo by být v provozu 40 000 – 50 000 osobních vozů na vodík.