Při nemoci nebo úrazu slouží jako kompenzace pro zaměstnance náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Víte, jaký je v těchto termínech rozdíl? Během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne vyplácí nemocenskou Česká správa sociálního zabezpečení. Zmíněný princip funguje také u karantén a izolací.

Na nemocenské má nárok zaměstnanec, který je dočasně práceneschopný pro nemoc či úraz a tato dočasná pracovní neschopnost je delší než 14 kalendářních dnů.

Podmínky nároku

Podmínkou nároku na nemocenské je účast na nemocenském pojištění. Ta vzniká u zaměstnance obvykle dnem, kdy začal pracovat pro zaměstnavatele a zaniká dnem, kdy bylo ukončeno zaměstnání.

Nejčastější dotazy a odpovědi

Stačí zaměstnavateli jen oznámit, že jsem dočasně práceneschopný a již mu nemusím nosit neschopenku či lístek na peníze?

Zaměstnanec je dle zákoníku práce povinný zaměstnavateli co nejdříve oznámit, že je dočasně práceneschopný. Tuto informaci stačí oznámit telefonicky nebo e-mailem. Po kontrole zdravotního stavu také informuje zaměstnavatele o tom, že u něj dočasná pracovní neschopnost stále trvá.

Ošetřující lékař předá jedinci Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, kde jsou uvedeny údaje o dočasné pracovní neschopnosti a lékaři, který ji vydal. Další dokumenty posílá lékař elektronicky OSSZ, včetně potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec tak nemusí nosit zaměstnavateli žádné formuláře.

Jakým způsobem si zažádám u výplatu nemocenského?

Od začátku roku 2020 již zaměstnanec nemusí podávat samostatnou žádost u výplatu nemocenského. Žádost o nemocenské ze dle zákona považuje za podanou tehdy, když pracovní neschopnost je delší než 14 kalendářních dnů, a to skrze rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení o jejím trvání, tyto dokumenty jsou zasílány ošetřujícím lékařem přímo OSSZ.

Při kontrole mě doma nezastihli. Budu z toho mít nějaký postih?

Pokud pracovníci OSSZ daného jedince nezastihnou na uvedené adrese, písemně ho vyzvou k tomu, aby kontaktoval OSSZ. V případě prokázání toho, že pojištěnec porušil režim dočasně práce neschopného, OSSZ zahájí správní řízení, které může být vyhodnoceno jako rozhodnutí o krácení či odejmutí nemocenského.

V průběhu prvních 14 dnů může také zaměstnavatel přijít na kontrolu k zaměstnanci. V případě, že zjistí nedodržování režimu, tato situace se řeší dle zákoníku práce.

Kolik dostanu peněz?

Po dobu prvních 14 dnů budete dostávat tzv. náhradu mzdy, která je vyplácena zaměstnavatelem. Ta tvoří 60% z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Od 15. dne má pojištěnec nárok na tzv. nemocenské. Výše nemocenského činí do 30. dne trvání pracovní neschopnosti 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, v průběhu 31. – 60. dne se navyšuje na 66% a od 61. dne na 72% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Pro představu si můžete vypočítat přibližnou výši dávky pomocí kalkulačky MPSV.