ČSSZ zahájila na konci ledna 2022 novou online službu Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Tato služba umožní digitální komunikaci mezi OSVČ a ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ. ČSSZ již ukončila rozesílání tzv. inventur pohledávek. OSVČ tak nově zjistí všechny údaje v této online službě. Pomůže jim také s podáním přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.

Nová služba se jmenuje Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. ČSSZ již tak nebude posílat OSVČ tzv. inventury pohledávek, jež odesílala na začátku února každého kalendářního roku. Údaje o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění jsou k dispozici v této nové službě.

Stačí se pouze přihlásit do ePortálu ČSSZ pomocí Identity občana nebo přes datovou schránku.

Díky této nové službě budou mít přihlášené OSVČ k dispozici:

  • Údaje o zaplacených zálohách na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Dále si tyto osoby zjistí, zda v jednotlivých měsících u nich vznikla povinnost platit zálohy na pojistné nebo zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné atd.
  • Získají přehled jednotlivých plateb, které byly uhrazeny v současném a minulém kalendářním roce.
  • Pokud neměla OSVČ v současném či minulém kalendářním roce zaznamenán minimálně jeden den výkonu samostatné výdělečné činnosti, nová služba ji na to upozorní.
  • Údaje o zaplacených zálohách na pojistné a přehled o jednotlivých platbách budou aktualizovány pouze jednou za měsíc, konkrétně po ukončení kalendářního měsíce.