Rok 2022 přinese významnou změnu v realizaci novostaveb. Zatímco nyní platí, že rodinné domy mohou spotřebovat maximálně 160 kWh/m² primární neobnovitelné energie v průběhu roku, od nadcházejícího roku budou moci spotřebovat i méně než půlku. Odborníci předpokládají, že se tato změna nejvíce dotkne členitých bungalovů. Tito dále očekávají, že naroste poptávka po obnovitelných zdrojích energie a bude kladen větší důraz na úspory za vytápění a chlazení staveb.

V příštím roce se novostaveb dotkne legislativa pojící se ke spotřebě energie. V současnosti ještě platí, že množství spotřebované primární neobnovitelné energie za rok může být v rozsahu od 60-160 kWh/m². Od nového roku se tato hodnota výrazně sníží, a to pro běžné rodinné domy na rozmezí 70-75 kWh/m² za rok. Pro malé rodinné domy s energeticky vztažnou plochou menší než 120 m² bude tento rozsah 85-95 kWh/m² za rok. Nové požadavky se tak budou pohybovat na rozhraní mezi nízkoenergetickým a pasivním domem.

V příštím roce bude hrát klíčovou roli u novostaveb architektonický koncept. Požadavky na energetickou náročnost se zpřísní zejména pro bungalovy, které nevyužívají sluneční záření. Specialisté odhadují, že náklady na splnění nových podmínek by mohly být mezi 0,5-5% nákladů na novostavbu, přičemž bude záležet na šikovnosti projektanta a architekta.

Odborníci očekávají, že naroste zájem o obnovitelné zdroje energie. Naroste poptávka především po vytápění, jež využívají obnovitelné zdroje. Zvýší se tak poptávka po tepelných čerpadlech a rekuperacích.

Specialisté dále předpokládají, že se vzhledem k chystaným změnám bude o dost více než doposud řešit i samotná orientace budovy. Co se týče vyhovující orientace novostavby a s ní související teploty v budově (např. snižování teploty v místnostech v letních měsících), v této oblasti může pomoci stínící technika – venkovní žaluzie. Ty zadrží velkou část tepelné energie, zabrání tedy vstupu této energie do interiéru. Dá se tedy očekávat také nárůst zájmu o stínící techniku.