Úřad práce ČR eviduje od začátku letošního roku do počátku února 17 tisíc nových žádostí o příspěvek na bydlení. Další žádosti přibývají každý den. Jde o cílenou a adresnou dávku, která domácnostem pomůže zvládnout nelehkou situaci díky pádu dodavatelů energie a také v souvislosti se zdražením všech služeb souvisejících s bydlením. Namísto plošných opatření, jež byly zvoleny minulou vládou, současná vláda zvolila adresnou pomoc. Tato pomoc zákazníkům dodavatelů elektřiny nebo plynu, kteří jsou v režimu DPI, pomůže s placením za nové smlouvy se současnými vysokými cenami energií.

Během ledna se podařilo schválit zvýšení normativů na bydlení, což mělo vliv na aktuální výši příspěvku pro aktuální rok. Nově může o příspěvek požádat daleko větší skupinka jedinců než doposud.

Od začátku roku 2022 projevili zájem o příspěvek na bydlení první jedinci. Z dat Úřadu práce ČR je zřejmé, že počet žádostí se zdvojnásobil v období, kdy byla novela schválena Senátem a podepsána prezidentem. Do 4. února bylo podáno 17 000 žádostí a žadatelům byla k dispozici online orientační kalkulačka, pomocí které si mohli ověřit, zda na tento příspěvek dosáhnou a na jak vysoký příspěvek mají přibližně nárok. Jde o dávku testovanou na příjem, a tak její přiznání i konečná výše souvisí s příjmy a výdaji domácnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se během ledna maximálně snažilo o to, aby byli včas informováni všichni, kterých se příspěvek na bydlení může týkat, uvedl Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. Proto byla vytvořena online orientační kalkulačka, která je dostupná na webu www.energetickyprispevek.cz. Tato kalkulačka byla v průběhu jednoho týdne využita více než čtvrt milionem jedinců.

Na webu Úřadu práce ČR jsou dostupná videa, ve kterých se jedinci dozví podrobné informace o příspěvku na bydlení a také to, jak mají vyplnit žádost a jak ji podat. O radu mohou občané požádat na speciálně zřízené telefonické lince 950 180 070 či osobně na pobočkách Úřadu práce. Úřad práce ČR A MPSV je připraveno občanům pomoci v energokrizi.

Úřad práce ČR je připraven přijímat nové žádosti nejen o příspěvek na bydlení, ale rovněž o mimořádnou okamžitou pomoct. Jednotliví zaměstnanci jsou připraveni na zvýšenou administrativu související s vyhodnocením nároku na tyto dávky. Pokud to bude nutné, vypomůžou jiné agendy či jiná kontaktní pracoviště.

Tagged in:
, ,