Při cestě do zahraničí, ať už k našim sousedům nebo do vzdálenější destinace, je důležité si sjednat kvalitní cestovní pojištění. Vyřizování cestovního pojištění věnujte dostatek času, abyste vybrali správně. Následující článek přináší tipy, na co se zaměřit při jeho sjednávání.

Cestovní pojištění k platební kartě

Spousta cestovatelů se během dovolené spoléhá pouze na cestovní pojištění k platební kartě. Na toto pojištění se spoléhejte pouze tehdy, pokud máte dobře nastavený rozsah pojištění a částku pojistných limitů. Toto pojištění má často nízké limity krytí na léčebné výlohy, většinou v rozmezí 1 000 000 – 3 000 000 Kč. Pro různé typy dovolených se často jedná o nedostačující limit.

Jak je to s evropským průkazem pojištění?

Je sice pravda, že člen Evropské unie má v členských státech nárok na ošetření, může se však stát, že dané zdravotnické středisko po něm bude žádat doplatek za léčbu. Tento průkaz se navíc nevztahuje na ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních. Evropský průkaz pojištění se hodí nanejvýš na prodloužený víkend.

Základní informace k cestovnímu pojištění

Cena cestovního pojištění se odvíjí od cílové země, délky pobytu, množství pojištěných osob a činností, které budete na dovolené dělat.

Při výběru cestovního pojištění je důležitá zejména destinace, do které se chystáte. Je rozdíl, zda cestujete na odpočinkovou dovolenou k moři do Řecka či na horskou turistiku do Tater. Na každou z těchto dovolených je vhodný jiný typ cestovního pojištění.

Před dovolenou k moři v rámci Evropy je dobré si sjednat limit pojistného krytí v minimální hodnotě 3 000 000 Kč. Při vyřizování pojištění si zjistěte pojistné podmínky. Je například důležité, zda a jaké plážové sporty chcete během dovolené dělat. Některá pojištění se vztahují také na plážové sporty, jiná nikoliv.

Na lyžařskou dovolenou se hodí mít sjednaný limit pojistného krytí minimálně ve výši 5 000 000 Kč. Před cestou zvažte, zda si nesjednat také pojištění odpovědnosti pro případ, že někoho na kopci srazíte a způsobíte mu trvalé zdravotní následky.

Pokud jedete na dovolenou do země mimo Evropu, pak se doporučuje mít sjednáno pojistné krytí také alespoň v hodnotě 5 000 000 Kč.