Máte již důchodový věk a chcete v brzké době požádat o důchod? V tomto článku se dozvíte důležité informace, které byste měli znát. Podrobné informace naleznete také v Příručce budoucího důchodce pro rok 2021.

Co dělat předtím, než zažádáte o starobní důchod?

  1. Zjistěte si váš důchodový věk a dále jakou dobu musíte být důchodově pojištěni k tomu, abyste mohli pobírat starobní důchod. Důchodový věk si jednoduše vypočítáte pomocí důchodové kalkulačky.
  2. Průběžně byste měli sledovat doby pojištění evidované Českou správou sociálního zabezpečení. Jednou do roka můžete zažádat o informativní osobní list důchodového pojištění.
  3. K podání žádosti budete dokládat také další doklady, a to o obdobích, které neeviduje ČSSZ. Jedná se o tzv. náhradní doby pojištění. Zde se řadí například doba studia, vojenská nebo civilní služba a péče o dítě.
  4. Žádost o důchod si můžete podat nejdříve 4 měsíce před zvoleným dnem přiznání důchodu. Skutečnost, že právě dosáhnete důchodového věku, nutně neznamená, že o starobní důchod musíte ihned žádat. O důchod můžete zažádat i později.
  5. Zvažte, zda si necháte důchod vyplácet na účet nebo v hotovosti. Pokud se rozhodnete pro první možnost, je nutné, aby byl účet veden na vaše jméno, popřípadě na jméno manžela/manželky.

Podání žádosti

Je důležité si uvědomit, že samotný nárok na důchod neznamená, že vám důchod začne chodit bez toho, aniž byste si ho sami vyřídili. Je nutné si o něj zažádat, a to fyzicky na Okresní správě sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště.

Jaké doklady si vzít s sebou k podání žádosti?

  1. Doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas, popřípadě povolení k pobytu).
  2. Jestliže si necháte důchod zasílat na účet, je nutné předložit vyplněný a bankou potvrzený formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účtu.
  3. Rovněž si s sebou vezměte doklady, které vypovídají o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Mezi tyto dokumenty patří například doklady o studiu (diplom, výuční list); doklady dokazující výchovu dětí (rodné listy či výpisy z matriky narození); doklady o dobách pojištění, které nejsou uvedené v informativním osobním listu důchodového pojištění.
  4. Pokud některý z dokladů (kromě průkazu totožnosti) nemůžete doložit, není to důvod k tomu, že byste nemohli žádat o důchod. Doklady předložené dodatečně budou rovněž následně posouzeny.

Podrobné informace a postup pro vyřizování se dozvíte v Příručce budoucího důchodce pro rok 2021.

Tagged in:
, ,