Rodiče v současnosti často zajímají situace vzniklé při testování ve škole. Zejména případ, kdy má jeden žák pozitivní antigenní test a všichni spolužáci musí domů ze třídy a musí čekat na potvrzení pozitivity PCR testem. Mají v těchto situacích rodiče spolužáků daného dítěte nárok na ošetřovné? Tyto skutečnosti se dozvíte v následujícím článku.

Na tuto situaci se nahlíží tak, že testování žáků ve školách se zakládá na postupech mimořádného opatření proti koronaviru.

Pokud má žák pozitivní antigenní test, musí opustit školské zařízení a musí jít na PCR test. Ode dne pozitivního výsledku antigenního testu do doby oznámení výsledku PCR testu vzniká potřeba péče o dané dítě s nárokem na ošetřovné. To samé platí i pro spolužáky tohoto dítěte.

Jestliže je PCR test negativní, pak tímto dnem končí potřeba péče a všichni dotyční žáci se vrací do školy. V případě, že je PCR test pozitivní, poté do doby, než u žáka skončí izolační fáze, je u něj zakázaná osobní přítomnost ve školském zařízení. Během této doby trvá nárok na ošetřovné pro pečující osobu.

Pozitivní PCR test u jednoho žáka ve třídě či skupině

V této situaci vystaví krajská hygienická stanice rozhodnutí o zákazu přítomnosti ve školském zařízení a o tom, že je dítě povinné zúčastnit se PCR testu. Škola za tímto účelem posílá krajské hygienické stanici či Hygienické stanici hlavního města Prahy soupis žáků, jež byli v kontaktu s tímto dítětem. Tímto vzniká potřeba péče o tyto děti a rovněž vzniká nárok na ošetřovné pro pečující osoby, a to až do konce karantény nebo izolace.

Jaký formulář je potřebný pro uplatnění žádosti?

Je nutné použít formuláře, které se užívají v případě uzavření školy (Žádost o ošetřovné při péči o dítě), a to také tehdy, když má rodič vystavené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) od pediatra. Správy sociálního zabezpečení budou během uplatnění žádosti vyžadovat, aby žádost o ošetřovné byla uskutečněna předložením formuláře, jež se používá při uzavření daného zařízení, nikoliv formuláře, který vydal pediatr z důvodu karantény dítěte. Popsaný postup je jednodušší a pro žadatele více přehledný.

Rodiče vytvoří žádost s novým číslem, protože půjde o nové případy potřeby péče o dítě.

Pozitivní PCR test u dítěte, který byl odhalen mimo testování ve škole

V situaci péče o dítě mladší 10 let, které má nařízenou karanténu kvůli onemocnění covid-19, vzniká nárok na krizové ošetřovné. Z důvodu, že situace vznikla mimo školní docházku, se zde uplatňuje nárok, a to pomocí tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování, který je vystaven pediatrem.

Děti nad 10 let

Nárok na krizové ošetřovné se přiznává pouze u dětí do 10 let. U starších dětí vzniká nárok na tuto dávku jen v jasně daných případech (hendikepované osoby či děti se speciálními vzdělávacími potřebami).