Parlament České republiky schválil dne 21.4.2021 novelu zákona č. 438/2020 Sb. Podle tohoto zákona je poskytováno tzv. krizové ošetřovné. Krizové ošetřovné bude vypláceno za dny péče za kalendářní měsíc v rozsahu 80% redukovaného denního vyměřovacího základu. Z toho vyplývá, že se krizové ošetřovné zvýší, neboť dosud bylo poskytováno ve výši 70%. Doplatky budou proplaceny zpětně, a to bez žádosti, za období od začátku března 2021.

Aby bylo možné realizovat toto zvýšení krizového ošetřovného, je nutné novelu publikovat ve Sbírce zákonů České republiky.

Česká správa sociálního zabezpečení si uvědomuje situaci rodičů a rovněž významnost navýšení ošetřovného, a proto se bude snažit udělat vše potřebné k tomu, aby se doplatky mohly vyplácet co nejdříve. Doplatky se budou vyplácet stejnou cestou, jako bylo vyplaceno ošetřovné. Doplatky by rodiče měli získat během prvních dvou týdnů v květnu, přičemž závisí na vybraném způsobu výplaty. Pokud rodiče zvolili bezhotovostní výplatu, pak je převod peněz rychlejší, pokud zvolili hotovost složenkou, termín závisí na doručení složenky Českou poštou, s. p. danému rodiči.

Okresní správy sociálního zabezpečení jsou nyní velmi vytížené díky nárůstu množství zpracovávaných dávek. Statistiky k tomuto tématu jsou pravidelně zveřejňovány na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Okresní správy sociálního zabezpečení nyní budou věnovat maximální pozornost právě zpracování doplatků krizového ošetřovného. Toto bude aktuálně upřednostněno před ostatními, méně prioritními, nedávkovými úkony. Nikoliv však na úkor vyplácení dávek nemocenského pojištění.

Je nutné upozornit také na to, že doplatky nenáleží pojištěnci tehdy, kdy díky vymezené minimální částce ošetřovného za kalendářní den (400 Kč v případě plného úvazku) už byla dávka vyplacena tím způsobem, že dosáhla 80% redukovaného denního vyměřovacího základu nebo je vyšší než tato částka.