Všem osobám samostatně výdělečně činným se blíží termín podání Přehledu o příjmech a výdajích. S vyplněním může pomoci “Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok” – jedná se o službu ePortálu ČSSZ. V minulosti ČSSZ zasílala inventuru pohledávek jen prostřednictvím pošty a datových schránek, již od roku 2014 do ní mohou klienti nahlédnout rovněž elektronicky – skrze ePortál ČSSZ. 

Prostřednictvím služby ePortál ČSSZ Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok má klient možnost vidět nejen výpis minimálních předpisů záloh na pojistné důchodové pojištění, ale také celkovou částku skutečně zaplacených záloh za daný kalendářní rok, včetně stavu pohledávek –  jedná se o inventuru pohledávek. Inventura pohledávek za kalendářní rok zjednoduší vyplnění přehledu o příjmech a výdajích za určitý rok a pomůže při kontrole stavu pohledávek. Rovněž zahrnuje údaje o čísle účtu, na který byl odeslán v uplynulých dvou letech případný přeplatek. 

Tato inventura pohledávek se však nevytváří OSVČ, jež nepodaly Přehled o příjmech a výdajích za některý z předchozích let nebo jim nevznikla povinnost platit zálohu na pojistné. 

OSVČ během vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích dělají často chyby. Těmto chybám lze dle odborníků ČSSZ předejít seznámením se s Inventurou pohlevádek OSVČ za kalendářní rok. Nejčastější chybou je nesprávné uvedení celkové částky zaplacených záloh na pojistné na důchodové pojištění. 

Jakým způsobem lze zjistit stav inventury pohledávek online? 

Stačí, když se přihlásíte do ePortálu ČSSZ a získáte přístup k Inventuře pohledávek OSVČ. Možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ naleznete na webu ČSSZ či na ePortálu ČSSZ
Podrobné informace včetně návodu, jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích prostřednictvím ePortálu ČSSZ, najdete na webu ČSSZ.