Senát schválil návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí pocházející z resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Podpořil nejen pěstouny, ale také děti, ke kterým život nebyl moc přívětivý. Změny se budou týkat pěstounské péče, kdy bude posílena zejména pěstounská péče na přechodnou dobu. Dále budou podpořeni pěstouni pečující o děti s hendikepy nebo o sourozenecké skupiny. Krizová zařízení pro děti (tzv. ZDVOPy) budou mít stabilnější financování. Dojde také k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní nebo náhradní péče, jenž chtějí dále pokračovat ve studiu. V budoucnu se omezí ústavní péče pro děti do 3 let.

Aktuální novela zákona o sociálně právní ochraně dětí se zaměřila na zvýšení odměn pro pěstouny. Jedná se o první úpravu koncepce od roku 2013. Zájem jedinců o výkon pěstounské péče byl v posledních letech nízký, a tak lze s touto novelou očekávat opětovné nastartování náhradní rodinné péče v naší zemi. Stát se pěstounem je obrovské rozhodnutí a lidé si to často rozmyslí právě z finančních důvodů. Proto je nutné zaměřit se na zvýšení odměn pro pěstouny – takto komentuje budoucí změny Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Změny pocítí také mladí dospělí opouštějící dětské domovy, ústavní zařízení nebo pěstounskou péči. Pokud se rozhodnou pro další studium, budou dostávat příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně. Očekává se, že jim stát pomůže také při hledání bydlení a zaměstnání.

Novela se týká další důležité oblasti, konkrétně umisťování dětí ve věku do 4 let do ústavní péče, a to zejména do dětských domovů pro děti do 3 let (jedná se o kojenecké ústavy). Dle ministryně kojenecké ústavy dětem nedokážou zajistit opravdové rodinné prostředí. Dále dodává, že od roku 2025 budou moct být děti do roku 3 let jen v péči fyzické osoby.

Výbornou zprávou je to, že tzv. ZDVOPy, tedy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, se dočkají stabilního financování. Stát nyní poskytuje těmto zařízením příspěvky, které vůbec nestačí na pokrytí nákladů. Tyto státní příspěvky tedy budou navýšeny.