Vláda se při svém jednání shodla na výši příspěvku, který bude náležet domácnostem, které u sebe ubytují Ukrajince prchající před válkou. Tento příspěvek by měl činit částku 3000 Kč měsíčně za každého ubytovaného uprchlíka. Solidární příspěvek nesmí přesáhnout 9000 Kč za měsíc za jednu domácnost. Vláda dále zvýšila příspěvek na ubytování pro kraje.

Podmínkou pro to, aby domácnosti získaly tento solidární příspěvek, je ubytovat uprchlíky minimálně 16 po sobě jdoucích dní v měsíci. Tato částka bude vyplácena i zpětně za měsíc březen. Příspěvek se nebude danit a nebude se jednat o příjem pro nepojistné dávky. Nabídnout pomoc Ukrajincům tak budou moci také ti, kteří pobírají např. příspěvek na bydlení.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka tak vyzývá české domácnosti, které mají možnost u sebe někoho ubytovat, aby zvážily tuto formu pomoci Ukrajincům. Stát jim za to poskytne odměnu. Ubytování v domácnostech je vhodnější než ubytovávání uprchlíků například ve velkých tělocvičnách. V prostředí domácnosti je také proces adaptace na změnu lehčí. Vláda se shodla na vyšší částce než která byla původně navrhnuta. To by mělo motivovat české domácnosti k tomu, aby se také zapojily do pomoci jedincům v nelehké životní situaci.

V případě, že jedinec u sebe v domácnosti ubytuje třeba matku se dvěma dětmi, dostane od státu 9000 Kč. V zákonu jsou uvedeny základní podmínky, které musí splňovat poskytnuté ubytování – dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, osobní hygienu a WC a v přístup k pitné vodě.

Tato předloha by měla být vládou schválena příští týden. Návrh je vázán na novelu o pomoci Ukrajině, která bude projednána Senátem tento týden.

Tagged in:
, ,