V současnosti zaznamenal stavební trh významný nárůst stavebního materiálu, mnohdy až o desítky procent. Tato skutečnost komplikuje nové výstavby, rekonstrukce a financování nového bydlení. Během stavby musí jedinci počítat s dostatečnou finanční rezervou. U hypoték je lepší čerpat úvěr o 20% vyšší v porovnání s původním rozpočtem. Odborníci tvrdí, že pokud je to možné, tak by lidé měli se stavbou počkat, a to až dva roky. Dle expertů však nelze očekávat snížení cen na úroveň před pandemií.

Vzhledem k současné situaci ve stavebním průmyslu spousta lidí a investorů zvažuje, zda stavbu zahájit nyní, nebo radši počkat. Experti se přiklánějí spíše k druhé možnosti. Doporučují se stavbou počkat 1-2 roky.

Hypotéky lidem nestačí, nejvíce se zvýšily ceny dřevostaveb

Současný nárůst cen stavebního materiálu výrazně komplikuje zahájené stavby i z hlediska čerpání hypoték. Při vyřizování hypotéky totiž jedinci počítali s nižšími cenami materiálu. Díky tomu jim hrozí, že kvůli nedostatku zdrojů budou mít problémy s dokončením stavby v termínu. V horším případě nemusí stavbu dokončit vůbec. V těchto případech je vhodné včas řešit danou situaci s bankou a vhodně nastavit podmínky hypotéky.

Odborníci uvádějí, jak velký nárůst nákladů se přibližně vyskytuje u konkrétních druhů staveb. K největšímu nárůstu došlo u dřevostaveb, u kterých jedinec musí počítat s až o 50% nárůstem rozpočtu oproti tomu původnímu. U ostatních typů staveb se nárůst pohybuje zhruba kolem 30%.

Ceny se sníží nejdříve v příštím roce

Co se týká budoucího vývoje cen stavebního materiálu, odborníci předpokládají, že by se ceny mohly začít snižovat v průběhu příštího roku. Upozorňují však na to, že budoucí ceny se již nejspíše nedostanou na hodnoty z minulého období.

Zmírnění růstu cen by se v dalším období mělo různit z hlediska jednotlivých druhů stavebního materiálu. Nejprve by mělo dojít ke snížení ceny dřeva. Dalšími v pořadí budou materiály, jako je plast či ocel. Naopak u jiných materiálů, jako je například měď, lze očekávat další nárůst cen.

Tagged in:
, ,