Pokud jste ještě nedosáhli důchodového věku, ale již byste rádi odešli do důchodu, pak pouvažujte nad předčasným starobním důchodem. K dosáhnutí na předčasný starobní důchod je třeba splnit minimálně 35 let pojištění. 

Jakým způsobem se stanovuje věk, kdy je možné odejít do předčasného starobního důchodu? 

Můžete využít důchodovou kalkulačku pro zjištění věku, od kdy lze žádat o předčasný důchod. Zákon o důchodovém pojištění stanovuje, že v případě, “pokud je důchodový věk nižší než 63 let, pojištěnec má nárok na odchod do předčasného starobního důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Za předpokladu, že je důchodový věk stanoven alespoň na 63 let, může být přiznán o 5 let dříve, ale ne před dosažením alespoň 60 let“.

Jaká částka mi bude náležet při odchodu do předčasného důchodu? 

Jestliže se rozhodnete pro předčasný starobní důchod, budete mít nárok na nižší důchod, než kdybyste odešli do důchodu v řádném termínu. Částka předčasného důchodu podléhá tzv. krácení. Výše krácení je závislá na délce období, která chybí od data přiznání předčasného důchodu do dosažení důchodového věku. Je doporučováno, abyste odchod do předčasného důchodu probrali s odborníky správy sociálního zabezpečení. Je vhodné si správně zvolit datum přiznání předčasného důchodu, neboť to ovlivní výši krácení. Konzultaci s odborníkem ze správy sociálního zabezpečení si lze domluvit prostřednictvím objednávkový systém

Jakým způsobem mohu zažádat o předčasný starobní důchod? 

Žádost o důchod se podává osobně na příslušné OSSZ dle místa trvalého bydliště (v Praze na jakékoliv územní pobočce PSSZ). K žádosti budete potřebovat stejné dokumenty jako v případě žádosti o řádný důchod. Jedná se o tyto dokumenty: 

  1. Doklad totožnosti 
  2. Jestliže budete chtít důchod zasílat na účet, je nutné vyplnit a nechat si v bance potvrdit dokument Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice.
  3. Dokumenty potvrzující doby pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci, např. doklad o studiu; doklad o výkonu vojenské služby; doklad potvrzující výchovu dětí či péči o ně; dokumenty ohledně dob pojištění či náhradních dobách, jež nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění.