Jedním z cílů Integrovaného regionálního operačního systému (IROP) je zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Do konce dubna bylo v České republice ve spolupráci s IROP vybudováno téměř 234 km nových cyklostezek a rekonstruováno téměř 8 km cyklostezek a cyklopruhů. Tato oblast bude podporována také v dalším programovém období 2021-2027. IROP počítá se sumou více než 3 mld. Kč. 

Co se týče nových cyklostezek v jednotlivých krajích, největší délkou (50 km nových cyklotras) se může pyšnit Středočeský kraj. Olomoucký kraj realizovalo 32 km nových cyklostezek a Moravskoslezský kraj 25 km cyklostezek. Do konce roku 2023 se vybuduje alespoň dalších 73 km nových cyklostezek. Jako příklad cyklostezky v Moravskoslezském kraji lze uvést cyklostezku “Z Kravař do Dolního Benešova na kole a bezpečně”. Tato stezka propojuje obě slezská města. Přináší lepší dostupnost do práce a služeb.    

V rámci bezpečnosti cyklistů je pozornost zaměřena zejména na rekonstrukci a výstavbu cyklostezek a cyklopruhů. Cyklisté se tak bezpečně dopraví do práce, na úřady či do škol. Obvykle jde o prodloužení či propojení již existujících cyklostezek a cyklopruhů. 

Podpora cyklistické infrastruktury se v následujícím období zvýší 

Cyklistická infrastruktura bude skrze IROP podpořena rovněž v příštím období v letech 2021-2027. Půjde o nejdůležitější zdroj finančních prostředků pro cyklodopravu v Česku. IROP plánuje podpořit tuto oblast částkou přesahující 3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přidají se také prostředky ze specifického cíle Podpora udržitelné multimodální městské mobility. Programový dokument IROP 2021-2027 se v současnosti projednává s Evropskou komisí. Prvotní výzvy pro další období můžeme očekávat nejspíše na přelomu roku 2021/2022.