V Senátě byl schválen návrh MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku, který je znám pod pojmem Izolačka. Jedinci, kteří jsou v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění, dostanou zpětně od 30.11.2021 až 370 Kč za den jako náhradu mzdy.

Izolačka se v době pandemie velmi osvědčila. Jejím cílem je především chránit zdraví lidí, aby se nemuseli během karantény nebo izolace bát toho, že nebudou mít na zaplacení složenek, tvrdí Jana Maláčová.

Jakým způsobem bude izolačka fungovat?

Zaměstnavatel bude platit zaměstnanci nad rámec běžné nemocenské také izolačku ve výši až 370 Kč/kalendářní den. Na tento příspěvek budou mít nárok také zaměstnanci, kteří pracují na základě dohody, avšak za předpokladu, že přispívají do systému nemocenského pojištění.

Následující tabulka uvádí modelové příklady Izolačky. V praxi se výpočty liší na základě odpočitatelných položek poplatníka nebo v závislosti na tom, do kolika měsíců zasahují dny nařízené karantény či izolace:

Hrubá mzda 
(v Kč)
Hrubý výdělek (za 10 dní v Kč)Čistý výdělek 
(za 10 dní v Kč)
Ušlý příjem během karantény (v Kč)Výše mimoř. příspěvku 
(v Kč)
Celkem nově za karanténu (v Kč)
1520069926223-231326066516
1800082807195-272329807452
2000092007876-290833128280

Zaměstnavatel přitom nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento odečet může provést do tří kalendářních měsíců od konce karantény zaměstnance. Díky eNeschopence získají zaměstnavatelé informace o začátku a konci karantény během pár hodin, vysvětluje Jana Maláčová.