Veškeré pobočky Sberbank CZ jsou uzavřeny, omezené jsou rovněž hotovostní a bezhotovostní platby. Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR pozastavil výplaty důchodů, dávek a podpor v nezaměstnanosti na účty, které jsou vedené právě u Sberbank. Platby, které nebyly realizovány do této banky, byly zastaveny a nadále nebudou prováděny. Klienti Sberbank se mají obracet na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a kontaktní pracoviště ÚP ČR. Další možností je vyplnit online formulář, pomocí kterého je možné změnit způsob úhrady peněz.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka tvrdí, že na současnou situaci, kdy tato banka má uzavřené pobočky a přestala fungovat, je nutné rychle reagovat. Hlavním cílem je, aby lidé dostali své peníze zpět. ČSSZ a ÚP ČR doporučují klientům této banky, aby si co nejdříve zajistili změnu způsobu výplat na jiný účet, popřípadě poštovní poukázkou na adresu. Dávky není možné vyplácet v hotovosti. Výjimku představuje dávka mimořádné okamžité pomoci, u které je možné vyplacení v hotovosti. Klienti mohou využít online formulář na webu ÚP ČR a na ePortálu ČSSZ.

Vzhledem k současné situaci bude celý systém vlídnější. ČSSZ bude akceptovat žádosti o změny klientů Sberbank bez doložení banky o vlastnictví účtu, přičemž tento doklad klienti doloží později. Podobně se ÚP ČR v rámci výplatního termínu spojí se svými klienty, kteří neprovedli změnu způsobu výplaty peněz a domluví se s nimi na změně.

ÚP ČR aktuálně eviduje cca dvě desítky tisíc klientů, kteří mají účet u Sberbank. ČSSZ eviduje nižší desítky tisíc klientů, kteří mají u této banky účet.

Tagged in:
, ,