Česko se dohodlo s Německem a Rakouskem na dalším rozvoji železniční dopravy na trase Berlín – Praha – Vídeň. Cesta z Prahy do Berlína či Vídně se tak zkrátí na méně než 2,5 hodiny. Velmi rychlé expresy “TEE Sprinter”, které mají zastávky pouze v největších městech, tuto trasu zvládnou za pouhé dvě hodiny. Tzv. Via Vindobona představovala jedno ze stěžejních témat konference o budoucnosti železnice, jež byla připravena německým spolkovým ministerstvem dopravy.

Ministr dopravy Karel Havlíček ve svém vystoupení uvedl, že by chtěl, aby Praha měla i nadále zhruba jednou za dvě hodiny spoje do hlavních měst sousedních států a rovněž do ostatních důležitých uzlů. Poté, co budou vybudovány vysokorychlostní tratě, je plánováno, že bude přibližně dvojnásobně rozšířena dosavadní nabídka spojů. Ministr dopravy chválí spolupráci se Spolkovou republikou Německo během příprav přeshraničního tunelu mezi Drážďany a Ústí nad Labem.

Tunel bude tvořit součást budoucí vysokorychlostní osy střední Evropy, jež bude nést název “Via Vindobona”. “Via Vindobona” bude spojovat Berlín, Prahu a Vídeň s celkovou dobou jízdy zhruba 4 hodiny. První úseky pro rychlost až 320 km/h s délkou 120 km budou v provozu před rokem 2030, zbývající tratě s délkou 250 km pak budou zprovozněny v následujícím období. Tato budoucí dopravní síť poskytne také jiné zajímavé možnosti dálkových spojů, např. přímé expresní spojení Praha – Drážďany – Frankfurt, celková doba této trasy bude zhruba 4,5 hodin. Díky této nové infrastruktuře budou mít cestující možnost dopravit se vlakem do destinací v západní Evropě, jež jsou dnes přístupné pouze letecky či po dálnici.

Tagged in:
,