Zájem o domácí fotovoltaická řešení je v České republice neustále větší. Dotační program Nová zelená úsporám zaznamenal o 70% více žádostí v rámci meziročního srovnání.

Narůstající obliba fotovoltaiky na rodinných domech je v České republice spojena především s dotačním programem Nová zelená úsporám. V rámci nové etapy tohoto programu se začaly přijímat žádosti teprve nedávno a bylo přijato již 2 700 žádostí, z toho zhruba 30% se týkalo fotovoltaiky. Tato čísla vypovídají o tom, že zájem v této oblasti bude i nadále narůstat, říká Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR.

Současným trendem jsou inteligentní sítě Smart Grids. Díky jejich modernizaci a mnohem větší kapacitě bude možné do distribučních soustav připojit mnohem větší množství obnovitelných zdrojů energie. Připojení ostatních chytrých prvků pak zajistí jejich efektivní řízení a povede k větší stabilitě celé sítě, tudíž ji neohrozí případné výpadky ve výrobě, tvrdí Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D. S budováním Smart Grids se již na území Česka a Slovenska začalo. Hlavní výhodou těchto sítí bude zejména větší kontrola nad vlastní spotřebou a její plánování. Tyto soustavy umožní také efektivně využít případné přebytky ve výrobě, např. v rámci komunitního sdílení energie v rámci sousedství, tvrdí Stanislava Sádovská.

Spousta domácností si klade otázku, zda je jejich střecha vhodná pro instalaci solárních panelů. Obecně se dá říci, že solární panely je možno namontovat na všechny typy střech, včetně ploché střechy. Ideální střechou pro umístění solární elektrárny je šikmá střecha se sklonem cca 35 stupňů. Využitelnost střechy pak lze spočítat pomocí analýzy oslunění na základě leteckých snímků. Majitelé nemovitosti pak zjistí, jaká část střechy je k instalaci panelů nejvhodnější a kolik energie na ní lze vyrobit, tvrdí Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, zabývající se právě leteckým snímkováním.