Dle zákonné valorizace se od ledna 2022 všechny důchody zvýší zhruba o 805 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení zvýší důchody sama, daní jedinci o zvýšení nemusí žádat.

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, které jsou vypláceny před 1.1.2022, se v příštím roce zvýší následujícím způsobem:

  1. základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 měsíčně,
  2. procentní výměry jednotlivých druhů důchodů o 1,3% jejich výše,
  3. procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku). Pokud má jedinec nárok na více důchodů, tato částka mu náleží jen jednou.

V dalším textu se dozvíte, z jakých částí se důchod skládá – ze základní výměry a procentní výměry. Jeho konečná částka je součtem těchto výměr.

Základní výměra důchodu

Jedná se o pevně stanovenou část důchodu, která je stejná pro všechny důchodce. Není ovlivněna délkou doby pojištění ani výší výdělku.

Procentní výměra důchodu

Tato složka se odvíjí od konkrétního průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v daném období a delší získaná doba pojištění, tím je větší procentní výměra důchodu.

Vývoj valorizace důchodů

Následující tabulka pojednává o tom, jak se od roku 2015 až do současnosti vyvíjela valorizace důchodů.

(z webu www.cssz.cz)

Navýšení v případě souběhu důchodů

Při souběhu více důchodů se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 1,3% u každého důchodu samostatně, přičemž procentní zvýšení důchodu se stanoví z částky procentní výměry takto upraveného důchodu.

Od ledna 2022 se navýší i tzv. dílčí důchody

Od ledna 2022 se zvýší také dílčí důchody, jenž byly přiznány dle koordinačních nařízení Evropské unie či dle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Procentní výměra zmíněných důchodů naroste také o 1,3% a nová částka základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 3 900 Kč, bude se jednat o poměr české doby pojištění k celkově získané době pojištění.

Tagged in:
, ,