Změna dodavatele elektřiny není obtížná, jak se na první pohled mnoha zákazníkům zdá. Poradíme vám, jak na to.

Změnou dodavatele elektřiny můžete ušetřit

Celkové náklady na elektřinu pro spotřebitele zahrnují náklady na nákup energie a její přepravu. Tarif poplatků pro příjemce elektrické energie zahrnuje fixní komponenty vypořádané měsíčně (obchodní poplatek) a variabilní (poplatek za dodanou energii) v závislosti na množství spotřebované elektřiny. Změnou dodavatele energie můžeme změnit pouze složku pořizovacích nákladů. Náklady na přenos zůstanou nezměněny. Stávající dodavatelé, kteří se brání před ztrátou zákazníků, nabízejí různé slevy a bonusy k nalákání nových zákazníků.

Jak změnit dodavatele elektřiny?

Nejjednodušší způsob je uzavřít novou prodejní smlouvu s vybraným dodavatelem a zmocnit jej k vyřízení jiných formalit naším jménem. Chcete-li si provést přechod k jinému dodavateli sami, není to nic složitého, jen vás to bude stát čas.

Změna dodavatele elektřiny krok za krokem

  • Uzavření smlouvy s novým dodavatelem energie – nová kupní smlouva by měla vstoupit v platnost dnem ukončení původní smlouvy se současným dodavatelem. Toto řešení zaručuje kontinuitu prodeje.
  • Ukončení smlouvy o dodávkách energií se stávajícím dodavatelem.
  • Na základě plné moci za vás přechod k novému dodavateli zajistí vámi nově vybraný dodavatel.
  • Odečet měřidel a konečné vypořádání s aktuálním prodejcem – pro vyrovnání závazku musí provozovatel distribuční soustavy odečíst měřicí systém. V případě měřičů, které nemají možnost přenosu dat musíte dodat údaje z hodin sami. Na tomto základě dodavatelé energií vystavují koncovou fakturu. V případě nedoplatku jej musíte uhradit, přeplatek vám vrátí.
  • Nový dodavatel vám bude dodávat energii za 1-3 měsíce, pokud máte stávající smlouvu na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou je obvykle potřeba dostát dohodnutému závazku, jinak vás neminou tučné pokuty.