Od nového roku začaly platit změny, které jsou spojené se dvěma dávkami nemocenského pojištění, a to konkrétně s otcovskou a dlouhodobým ošetřovným.

Otcovská

U dávky otcovské poporodní péče, tedy otcovské, se od ledna 2022 prodloužila doba, po kterou tatínkům náleží tato dávka. Konkrétně z původního jednoho týdne budou moci strávit na otcovské dva týdny.

Za konkrétních situací lze rovněž prodloužit období, po níž lze na otcovskou nastoupit. Doposud platilo, že tuto dávku mohli otcové čerpat jen do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Pokud je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte či jeho matky, tato doba se prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, jež spadají do šestinedělí.

Prodloužení podpůrčí doby o týden se týká také dítěte, jež se narodilo v období 6 týdnů před nabytím účinnosti tohoto zákona.

Stejně jako již platilo, na otcovskou je možné nastoupit také v průběhu šestinedělí v situaci, kdy je matka či dítě v nemocnici, zde se nic nezměnilo.

Dlouhodobé ošetřovné

U dávky dlouhodobého ošetřovného se od ledna 2022 změnily podmínky a postup pro vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče během hospitalizace ošetřované osoby. Nově bude možné čerpání dlouhodobého ošetřovného při poskytování dlouhodobé péče u nevyléčitelných jedinců, a to bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby.

Další novinkou je, že bude možné požádat o rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně v případě, že nebylo vydáno v den, kdy byl jedinec propuštěn z hospitalizace.

Zpětné vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče je nyní možné také u případů, kdy propuštění z hospitalizace do domácího prostředí spadá do období 15 dnů před účinností tohoto zákona.

Jak jsme již uvedli výše, novinkou je možnost čerpání dlouhodobého ošetřovného v případě péče o nevyléčitelně nemocnou osobu, která potřebuje paliativní péči a dlouhodobou péči v domácím prostředí. U těchto případů nemusí být splněna podmínka předchozí hospitalizace.