Byla vyhlášena již druhá výzva v letošním roce v rámci programu Bytové domy bez bariér. Ministerstvo pro místní rozvoj na výzvu připravilo téměř 120 miliónů korun. Zájemci mohou podávat žádosti do 15.10.2021 do 12 hodin.

Zájem o první výzvu k odstranění bariér byl obrovský. Z těchto důvodů se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo ji zopakovat. Podporovat handicapované je totiž naší povinností, tvrdí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Tato výzva je zaměřena na odstranění bariér při vstupu do bytového domu, do výtahu a dále na budování výtahů v domech, které mají čtyři a více poschodí a které k tomu mají odpovídající stavebně-technické parametry. Je poskytována dotace v celkové výši 50% výdajů na realizaci výstavby. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto dotaci vyčlenilo téměř 120 miliónů korun.

Uznávají se výdaje na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce potřebné k budování výtahu a dále na demoliční a stavební činnosti, které jsou nutné k výstavbě bezbariérového přístupu do domu a k výtahu uvnitř domu. Rovněž jsou uznatelné výdaje na přeložky inženýrských sítí, transport materiálu, uložení na skládku a další. O dotaci může žádat vlastník či spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků a dále vlastník či spoluvlastník jednotky, který vykonává činnost správce v bytovém domě, kde není společenství vlastníků.

Více informací se o těchto dotacích dozvíte zde.